وب‌سایتولوژی

فرآیند طراحی تجربه کاربری گام دوم: طراحی(Wireframe and Prototype)

نیکو قائمی

05 مرداد 1398

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
فرآیند طراحی تجربه کاربری گام دوم: طراحی(Wireframe and Prototype)