خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، روبروی بانک صنعت و معدن، پلاک 2800, طبقه دوم

پارک وی به سمت غرب، خیابان الف، خیابان شهریور، خیابان مهر، خیابان سالار، پلاک 25, طبقه دوم