آژانس ماکان

برنامه ریزی و خرید رسانه

رساتر باشید

به چشم دیدنی‌تر و به گوش شنیدنی‌تر را با فیل قدرتمند ماکان تجربه کنید؛ چرا که سوار بر او، راه در مُشت شماست، به پیچ‌وخم آن اشراف دارید و در بزنگاه‌ها، زودتر از دیگر رقبا، از آنچه در دوردست‌ها رخ می‎ ‌دهد مطلع می‌شوید.

او همراه شماست تا با دمیدن در شیپورش، رقبا را به‌نحوی شایسته، از ورود و حضورتان در سرزمین مجازی باخبر کند.

برنامه‌ریزی رسانه
خرید رسانه
مانیتورینگ و گزارش‌دهی