ایده‌گرافی

جلسات طوفان مغزی، آشپزخانه پخت ایده‌های جدید!

هدا ادیب مقدم
27 خرداد 1402
مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
جلسات طوفان مغزی، آشپزخانه پخت ایده‌های جدید!