وب‌سایتولوژی

فرآیند طراحی تجربه کاربری گام سوم: تست (User Testing) و پیاده‌سازی

نیکو قائمی

07 مرداد 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
فرآیند طراحی تجربه کاربری گام سوم: تست (User Testing) و پیاده‌سازی