دایرة‌الماکان

چگونه با استفاده از مدل هفت اس مکینزی اثربخشی سازمان خود را تضمین کنیم؟

صبا مددی
01 آذر 1400
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
چگونه با استفاده از مدل هفت اس مکینزی اثربخشی سازمان خود را تضمین کنیم؟