ایده‌گرافی

روش اسکمپر (Scamper) راهی برای خلق ایده‌های خلاقانه (بخش دوم)

ایمان گنجی

16 بهمن 1400

مدت زمان مطالعه 3 دقیقه
روش اسکمپر (Scamper) راهی برای خلق ایده‌های خلاقانه (بخش دوم)