ایده‌گرافی

روش اسکمپر (Scamper) راهی برای خلق ایده‌های خلاقانه (بخش اول)

ایمان گنجی

06 بهمن 1400

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
روش اسکمپر (Scamper) راهی برای خلق ایده‌های خلاقانه (بخش اول)