ایده‌گرافی

خلاصی از ایده های ناکارآمد با 12 روش ارزیابی ایده! (بخش دوم)

نیکو قائمی
29 خرداد 1402
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
خلاصی از ایده های ناکارآمد با 12 روش ارزیابی ایده! (بخش دوم)