دایرة‌الماکان

مقایسه طرح کسب و کار (Business Plan) با برنامه بازاریابی (Marketing Plan)

نیکو قائمی

15 اردیبهشت 1399

16 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
مقایسه طرح کسب و کار (Business Plan) با برنامه بازاریابی (Marketing Plan)