ایده‌گرافی

آشنایی با 12 تکنیک‌ مفید در ارزیابی ایده (بخش اول)

نیکو قائمی
09 اسفند 1397
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
آشنایی با 12 تکنیک‌ مفید در ارزیابی ایده (بخش اول)