وب‌سایتولوژی

CTA یا Call-to-Action چیست؟ نکات مهم برای طراحی CTA جذاب

نیکو قائمی

15 مهر 1397

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
CTA یا Call-to-Action چیست؟ نکات مهم برای طراحی CTA جذاب