سرزمین دیجیتال

آشنایی با هدف‌گذاری مجدد یا Retargeting و مزایای آن

هدا ادیب مقدم
17 فروردین 1398
مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
آشنایی با هدف‌گذاری مجدد یا Retargeting و مزایای آن