سرزمین دیجیتال

مدل آمیخته بازاریابی 4P رو فراموش و به مدل 4C سلام کنید!

نیکو قائمی
22 خرداد 1402
مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
مدل آمیخته بازاریابی 4P رو فراموش و به مدل 4C سلام کنید!