سرزمین دیجیتال

مدل آمیخته بازاریابی 4P رو فراموش و به مدل 4C سلام کنید!

نیکو قائمی

22 خرداد 1402

مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
مدل آمیخته بازاریابی 4P رو فراموش و به مدل 4C سلام کنید!