دایرة‌الماکان

مروری بر مفهوم Marketing Qualified Lead و مزایای به‌کارگیری آن

هدا ادیب مقدم

15 تیر 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
مروری بر مفهوم Marketing Qualified Lead و مزایای به‌کارگیری آن