وب‌سایتولوژی

ویژگی وب‌سایت‌های کاربرپسند یا User Friendly چیست؟

هدا ادیب مقدم

27 اردیبهشت 1397

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
ویژگی وب‌سایت‌های کاربرپسند یا User Friendly چیست؟