وب‌سایتولوژی

ویژگی وب‌سایت‌های کاربرپسند یا User Friendly چیست؟

هدا ادیب مقدم
27 اردیبهشت 1397
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
ویژگی وب‌سایت‌های کاربرپسند یا User Friendly چیست؟