ایده‌گرافی

اتاق فکر و طوفان مغزی برای خلق یک ایده خلاقانه

هدا ادیب مقدم
20 اردیبهشت 1397
مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
اتاق فکر و طوفان مغزی برای خلق یک ایده خلاقانه