سرزمین دیجیتال

اهمیت محاسبه ارزش طول عمر مشتری برای کسب و کارها

نیکو قائمی
28 مرداد 1398
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
اهمیت محاسبه ارزش طول عمر مشتری برای کسب و کارها