سرزمین دیجیتال

از متاورس و فرصت های بازاریابی در آن چه می دانید؟

صبا مددی
23 اسفند 1400
مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
از متاورس و فرصت های بازاریابی در آن چه می دانید؟