Slide استراتژی در تبلیغات

حل معمای برند شما از مسیر استراتژی‌های ما

استـراتـژی در تبلیــغــات

Slide استراتژی در تبلیغات

استـراتـژی در تبلیــغــات

حل معمای برند شما از مسیر استراتژی‌های ما

استراتژی

خطر کنید

برای پشت سر گذاشتن رقبا باید خطر کرد اما هوشمندانه!

در این مسیر روباه راه‌بلد ماکان در کنار شماست. کار را به او بسپارید و روی خط استراتژی، هوشمندانه و خاطرجمع قدم بردارید؛ چرا که او شکارچی راه‌های نو و نرفته و طراح مسیرهایی مختص به برند شماست.

راهکارهای بازاریابی

راهکارهای بازاریابی

 • مشاوره تبلیغات و بازاریابی
 • تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی دیجیتال
 • ایجاد قیف فروش دیجیتال
 • طراحی برنامه‌های پیشبرد فروش
 • تدوین برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی دیجیتال
 • کنترل و تخصیص بودجه
 • تهیه پروپوزال متناسب با نیاز برند

تحقیق و آنالیز بازار

تحقیق و آنالیز بازار

 • تحقیقات بازار آنلاین
 • بهینه کاوی و مطالعه موردی
 • تحلیل وضعیت موجود
 • تدوین پرسشنامه‌های آنلاین
 • تهیه فرم‌های بازخورد مشتری
 • شناسایی مخاطبان هدف

برندینگ دیجیتال

برندینگ دیجیتال

 • مشاوره استراتژی برند
 • ایجاد جایگاه برند در ذهن و قلب مخاطب
 • توسعه و بهبود جایگاه برند
 • تهیه اساسنامه برند
 • تدوین استراتژی‌های ارتباطی برند

کمپین‌های 360

کمپین‌های 360

 • تدوین برنامه جامع و یکپارچه‌ی تبلیغاتی با استفاده از ابزارهای متفاوت