استراتژی

خطر کنید

برای پشت سر گذاشتن رقبا باید خطر کرد اما هوشمندانه!

در این مسیر روباه راه‌بلد ماکان در کنار شماست. کار را به او بسپارید و روی خط استراتژی، هوشمندانه و خاطرجمع قدم بردارید؛ چرا که او شکارچی راه‌های نو و نرفته و طراح مسیرهایی مختص به برند شماست.

راهکارهای بازاریابی

راهکارهای بازاریابی

 • مشاوره تبلیغات و بازاریابی
 • تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی دیجیتال
 • ایجاد قیف فروش دیجیتال
 • طراحی برنامه‌های پیشبرد فروش
 • تدوین برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی دیجیتال
 • کنترل و تخصیص بودجه
 • تهیه پروپوزال متناسب با نیاز برند

تحقیق و آنالیز بازار

تحقیق و آنالیز بازار

 • تحقیقات بازار آنلاین
 • بهینه کاوی و مطالعه موردی
 • تحلیل وضعیت موجود
 • تدوین پرسشنامه‌های آنلاین
 • تهیه فرم‌های بازخورد مشتری
 • شناسایی مخاطبان هدف

برندینگ دیجیتال

برندینگ دیجیتال

 • مشاوره استراتژی برند
 • ایجاد جایگاه برند در ذهن و قلب مخاطب
 • توسعه و بهبود جایگاه برند
 • تهیه اساسنامه برند
 • تدوین استراتژی‌های ارتباطی برند

کمپین‌های 360

کمپین‌های 360

 • تدوین برنامه جامع و یکپارچه‌ی تبلیغاتی با استفاده از ابزارهای متفاوت