خدمات

مشتریان

BYD
زرماکارون
unilever
رانی
پخش عقاب
حلوای عقاب
نیلموتی
مات
پریل
لیپتون
بانک ایران زمین
هوآوی
هوآوی آنر
هنکل
هم آهنگ
دنت پاپ
دنت
مارگارین

اینفلوئنسر مارکتینگ

یکی از جدیدترین روش های بازاریابی غیرمستقیم اینفلوئنسر مارکتینگ است که متخصصان حوزه های بازاریابی این روش را مشابه با بازاریابی دهان به دهان می دانند که یکی از روش…