سفیر صبحانه

1396 مهدکودک‌ها و مدارس تهران

هدف

  • ترویج فرهنگ خوردن صبحانه‌ی سالم بین کودکان
  • تاکید بر اهمیت صبحانه و تاثیر آن بر بازدهی کودکان

اجرا

  • انتخاب بسته‌ی صبحانه‌ی سالم تحت نظر کارشناس تغذیه، شامل محصولات عقاب مناسب برای کودکان
  • پخش بسته‌های صبحانه میان کودکان
  • اجرای کمپین آموزش محور و آموزش به کودکان توسط کارشناس تغذیه: #سفیرصبحانه