دایرة‌الماکان

آشنایی با مفهوم برندینگ کارفرمایی یا Employer Branding

نیکو قائمی
19 بهمن 1398
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
آشنایی با مفهوم برندینگ کارفرمایی یا Employer Branding