دایرة‌الماکان

مدل AIDA راهی برای جذب مشتری بیشتر

هدا ادیب مقدم
10 تیر 1398
مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
مدل AIDA راهی برای جذب مشتری بیشتر