تبلیغات نمایشی به آن دسته از تبلیغات آنلاین نسبت داده می‌شود که در هنگام چرخیدن در اینترنت می‌بینید. این نوع تبلیغات در واقع بیلبوردهای اینترنتی هستند اما تفاوت در این است که آنها کنترل، انعطاف پذیری و مانیتورینگ بیشتری به صورت آنلاین دارند.

تبلیغات نمایشی شانس برند شما برای برقرای ارتباط پیام آن با مخاطبان هدف در سراسر دنیای دیجیتال هستند. با توانایی های هدف‌گیری و ردیابی پیشرفته‌ی تبلیغات نمایشی، شما می‌توانید به بازارهای جدید دست یافته و مشتریان را حفظ نمایید. سرمایه گذاری در تبلیغات نمایشی یک راه عالی برای دستیابی به مشتریان شما در لحظات تاثیرگذار فرایند تصمیم‌گیری آن ها است.

بازاریابی نمایشی یک کانال خوب برای دیده شدن آنلاین شما و افزایش آگاهی از برند است که از طریق قرار دادن بنرهای عکس، ویدئو و یا متنی در وب سایت‌های مرتبط با حوزه‌ی فعالیت برند انجام می‌گیرد. ما قدرت عکس ها، رنگ ها و پیام ها را در اختیار می گیریم تا برند شما را نشان داده و آن را در ذهن مشتریان تثبیت کنیم. میلیون ها وب‌سایت حاضر به پذیرش تبلیغات هستند اما یافتن بهترین وب سایت برای برند شما و مدیریت محل قرارگیری تبلیغ نیازمند تجربه و تخصص است. جایابی این وب‌سایت‌ها براساس آمار مخاطبان هدف، بازار محلی و اینکه چه چیزی بهترین نتیجه را برای کسب‌و‌کار شما خواهد داشت، انجام می‌گیرد.

در ماکان، متخصصان بازاریابی دیجیتال به طور نزدیک با شما کار کرده تا کمپین‌های تبلیغات نمایشی مختص شما را توسعه دهند. ما با برنامه‌ریزی و توسعه‌ی خلاقانه از طریق جایابی و نتایج مانیتورینگ فرآیند را گام به گام مدیریت می‌کنیم.