استراتژی برندینگ

هر آنچه باید در مورد هویت برند، لحن برند و پرسونای برند بدانید

استراتژی برندینگ، یک برنامه‌ی بلندمدت و هم‌راستا با ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمان است. هویت برند، همان چیزی است که سازمان می‌خواهد خود را آن‌گونه در ذهن مخاطب تعریف کند. این هویت باید هم‌گام با ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمان باشد. لحن برند، پرسونای برند و ویژگی‌های بصری برند، هویت برند را می‌سازند. لحن برند…