اهمیت ایده‌پردازی خلاقانه در تبلیغات

ایده‌‌پردازی، اولین و مهم‌ترین گام در تبلیغات است و با میزان اثربخشی تبلیغات ارتباط مستقیم دارد. یک ایده‌ی خلاقانه می‌تواند اثربخشی تبلیغ را چند برابر کرده و برند یا محصول را برای همیشه در ذهن مخاطب ثبت کند. تولید یک تبلیغ خلاقانه، نیازمند تحقیقات گسترده‌ای درباره مخاطبان هدف، محصول و رسانه‌ی تبلیغاتی است که خصوصیات…